Maria Gudejko

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi na Wydziale Aktorskim. Współpracowała z Teatrem Jaracza w Łodzi, Teatrem Małym w Łodzi, Teatrem Nowym w Łodzi, Teatrem Syrena w Warszawie. Od 2012 roku aktorka Teatru Powszechnego w Radomiu.  W swoim dorobku ma ponad 40 ról teatralnych. Pracowała m.in. z Mikołajem Grabowskim, Michałem Siegoczyńskim, Maciejem Wojtyszko, Waldemarem Zawodzińskim, Krzysztof Babickim, Katarzyną Deszcz, Andrzejem Bubieniem, Pawłem Świątkiem. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019. W ramach stypendium stworzyła autorskie zajęcia dla młodzieży “Jak ożywiać słowa” prowadzone w Teatrze Muzycznym w Łodzi i Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim.  W 2020 roku była pomysłodawcą i realizatorem projektu edukacyjnego „A ja Łódź wolę” stworzonego we współpracy z Teatrem Nowym i Muzycznym w Łodzi w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Od 2020 roku aktorka Teatru Komedii Impro w Łodzi. Uczestniczka programu Partnerki Teatroteki Szkolnej Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego 2020/2021. W pracy z młodzieżą stawia na pracę procesową, mającą na celu obudzenie kreatywności młodych ludzi i pokazanie im własnego potencjału twórczego.