Klasa aktorska

Profesjonalna klasa dla tych, którzy marzą o karierze aktorskiej

– do 16 godzin lekcyjnych zajęć aktorskich w tygodniu (zajęcia teoretyczne i praktyczne)

W PROGRAMIE EDUKACYJNYM KLASY AKTORSKIEJ

– interpretacja piosenki aktorskiej

– zajęcia z interpretacji wiersza i prozy (praca nad rolą współczesną i klasyczną)

– improwizacja aktorska

– elementarne zadania aktorskie

– zajęcia z wymowy i impostacji głosu

– ćwiczenia aktorskie

– budowanie świadomości scenicznej

– przygotowanie do egzaminów wstępnych do polskich szkół teatralnych

– historia teatru

– wiedza o kulturze

– technika ruchu scenicznego

– akrobatyka sportowa

Ilość miejsc ograniczona – 20 osób.

Czesne: 400 zł/miesiąc

Nabór odbędzie się na podstawie sprawdzianu predyspozycji aktorskich.

TERMIN EGZAMINU: 13 kwietnia 2024 roku
MIEJSCE EGZAMINU: Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego,
93-524 Łódź, ul. Jarosławska 29

Predyspozycje kandydatów zostaną zweryfikowane podczas 2-etapowego egzaminu wstępnego składającego się z części praktycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Etap – EGZAMIN PRAKTYCZNY
Na egzamin należy obowiązkowo przygotować na pamięć minimum dwa teksty:

– wiersz – fragment (współczesny lub klasyczny)

– proza – fragment (współczesna lub klasyczna)

2. Etap – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań oraz dotychczasowych doświadczeń w zakresie kultury.

Egzamin ma na celu sprawdzenie umiejętności aktorskich i predyspozycji twórczych.

Na egzamin proponowany jest strój niekrępujący ruchów oraz podkreślający linię ciała. Prosimy o dostarczenie tekstów w formie wydrukowanej.

Osoby, które dostały się do klasy aktorskiej dostaną informację o pozytywnym rozpatrzeniu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


Kadrę Atelier Sztuk Taneczno-Teatralnych tworzą doświadczeni i wykwalifikowani tancerze, choreografowie, aktorzy, trenerzy oraz pedagodzy – absolwenci: Akademii Muzycznej im. Grażyny i K. Bacewiczów (Łódź), Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej (Łódź), Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Uniwersytetu Muzycznego im. F Chopina w Warszawie (choreografia i teoria tańca), Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella (Łódź), Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (tancerz-choreograf), Szkoły Baletowej im. M. M. Szewczenko w Gliwicach, Anton Bruckner Privatuniversität (Linz, Austria), Akademii Trenerów Mentalnych i Psychologii Sportu dzieci i młodzieży, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Wydział Nauk o Zdrowiu, Fizjoterapia.

Ponadto są to artyści, tancerze i aktorzy: Teatru Wielkiego w Łodzi, Teatru Narodowego i Opery Narodowej w Warszawie, Teatru Chorea Łódź, Teatru O.de.la (Rzeszów), Teatr Żydowski (Warszawa), Teatr Rampa (Warszawa), Wrocławskiego Teatr Tańca, Warszawskiej Opera Kameralna, Teatru Komedii Impro w Łodzi, Instytutu Kultury Współczesnej – Uniwersytet Łódzki, Polskiego Forum Choreologicznego oraz Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca, Connecting Arts and Thetare Dance Company, Zespółu Tańca Ludowego „Harnam”, Klubu Sportowego „Czarne Stopy”, Klubu Tańca Towarzyskiego „Eskadra”, Fundacji „Tkalnia Sztuki”, Stowarzyszenia TEAM Teatr Malutki i Przyjaciele.


Zapraszamy do kontaktu i zapisów do klasy aktorskiej przez telefon 570-753-808 lub maila: sekretariat@msms.eu

ZASADY I ETAPY REKRUTACJI:

1. Prowadzimy nabór ciągły.

2. Należy kartę zgłoszenia do szkoły:
wypełnić czytelnie i osobiście złożyć w sekretariacie szkoły (ul. Jarosławska 29)
lub zeskanowane i podpisane zgłoszenie wysłać na adres mailowy: sekretariat@msms.eu 
(po wysłaniu mailem zgłoszenie zostanie przez szkołę potwierdzone telefonicznie).

3. Egzamin wstępny do klasy aktorskiej:
TERMIN EGZAMINU: 13 kwietnia 2023 r.
MIEJSCE EGZAMINU: MSMS, Jarosławska 29


4. Ostatnim etapem jest rozmowa z Dyrektorem szkoły i decyzja o przyjęciu ucznia. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się podczas egzaminu wstępnego.  Na rozmowę należy dostarczyć wydruk ocen z I semestru klasy 8 SP i świadectwo z ukończenia klasy 7 SP.

5. Podczas rozmowy następuje decyzja o przyjęciu ucznia do Liceum Ogólnokształcącego 
W przypadku klas: street dance, taneczno-teatralnej, aktorskiej poza rozmową kwalifikacyjną
z Dyrektorem szkoły warunkiem przyjęcia do klasy jest pozytywne zaliczenie egzaminu wstępnego.

6. Podpisanie umowy o świadczenie usług (umowa ze szkołą).

7. Przesłanie/Dostarczenie do 15 lipca 2024 r.:
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o egzaminie ósmej klasy, 2 zdjęć do legitymacji szkolnej, zaświadczenia – zgoda od lekarza o braku przeciwskazań do uczęszczania do szkoły sportowej, karty zdrowia.
*Uczniowie spoza Polski proszeni są o dodatkowe dostarczenie kserokopii świadectwa urodzenia, ostatniego świadectwa oraz charakterystyki ze szkoły. Dokumenty nie muszą być tłumaczone na język polski. 

8. Proces rekrutacyjny kończy się wraz z wypełnieniem i zamknięciem list uczniów przyjętych.

9. Czesne za klasy artystyczne wynosi 400 zł miesięcznie płatne od września do czerwca danego roku szkolnego.

KADRA

MARIA GUDEJKO – 1986 r. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi na Wydziale Aktorskim. Współpracowała z Teatrem Jaracza w Łodzi, Teatrem Małym w Łodzi, Teatrem Nowym w Łodzi, Teatrem Syrena w Warszawie. Od 2012 roku aktorka Teatru Powszechnego w Radomiu.  W swoim dorobku ma ponad 40 ról teatralnych. Pracowała m.in. z Mikołajem Grabowskim, Michałem Siegoczyńskim, Maciejem Wojtyszko, Waldemarem Zawodzińskim, Krzysztof Babickim, Katarzyną Deszcz, Andrzejem Bubieniem, Pawłem Świątkiem. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019. W ramach stypendium stworzyła autorskie zajęcia dla młodzieży “Jak ożywiać słowa” prowadzone w Teatrze Muzycznym w Łodzi i Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim.  W 2020 roku była pomysłodawcą i realizatorem projektu edukacyjnego „A ja Łódź wolę” stworzonego we współpracy z Teatrem Nowym i Muzycznym w Łodzi w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Od 2020 roku aktorka Teatru Komedii Impro w Łodzi. Uczestniczka programu Partnerki Teatroteki Szkolnej Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego 2020/2021. W pracy z młodzieżą stawia na pracę procesową, mającą na celu obudzenie kreatywności młodych ludzi i pokazanie im własnego potencjału twórczego.

JACEK STEFANIK – absolwent PWSFTviT w Łodzi. Obecnie występuje w Teatrze CAPITOL w Warszawie. Jest założycielem Teatru Komedii Impro w Łodzi oraz Wioski Artystycznej Janowo koło Rewala. Jako leader założył zespoły improwizacyjne IMPRO Atak! oraz Impro Atak ITO. Dotychczas współpracował z: Teatrem STU – Grupa Rafała Kmity, Teatrem Nowym
im. K. Dejmka w Łodzi, Teatrem Muzycznym w Łodzi, Teatrem Rozrywki w Chorzowie (Jeszcze nie pora nam spać), Teatrem CAPITOL w Warszawie (Colin – Skok w bok). Od ponad 10 lat specjalizuje się w improwizacji teatralnej oraz prowadzi warsztaty dla dorosłych, dzieci i młodzieży z podstaw oraz zaawansowanych form improwizacji.

PARTNEREM KLASY AKTORSKIEJ JEST: